Woensdag 8 mei open dag Van Brienenoordschool in Oud-IJsselmonde

Woensdag 8 mei open dag Van Brienenoordschool
Op woensdag 8 mei zijn kinderen en ouders van 9.00 tot 12.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen op de Van Brienenoordschool. Tijdens deze open dag krijgen kinderen en ouders een indruk van de school. Hoe de school eruit ziet en wat voor onderwijs er wordt geboden.


De leerlingen verzorgen rondleidingen en een ieder is welkom om in de klassen te kijken. Ook kan men meteen een kijkje nemen bij de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

Open dag school, kinderopvang en peuteropvang
Aan de Percevalweg 4 in IJsselmonde staat de Van Brienenoordschool. Hierin huist naast de basisschool ook een peuteropvang van Stichting Groeibriljant en straks ook een buitenschoolse opvang van Kinderopvang BijDeHand.

Alle drie houden open dag op 8 mei tussen 9.00 en 12.00 uur. “Deze dag laten wij zien wat wij kunnen betekenen voor kinderen uit de buurt”, zegt schooldirecteur Audenaert. “De school, peuteropvang, overblijf en buitenschoolse opvang zijn allen onderdeel van de SWKGroep. Hierdoor werken we vanuit dezelfde visie zeer nauw samen met als doel de optimale ontwikkeling van ieder kind.”

De Brug naar talent
De visie en missie van de school zijn gevat in ‘de Brug naar talent’. Hiermee wordt verwezen naar de naast de school gelegen Van Brienenoordbrug. Het onderwijs vormt een brug naar talent, die wordt ondersteund door vijf pijlers die verweven zijn in het lesgeven en in de school. Deze pijlers zijn:

‘plezier’, ‘spelend, onderzoekend en bewegend leren’, ‘coöperatief leren’, ‘leerdoelen stellen en leren reflecteren’ en ‘leren in projecten’. Tijdens de open dag wordt dit verder toegelicht.

Over de Van Brienenoordschool
De Van Brienenoordschool vormt de brug naar gelukkige kinderen die hun talenten leren ontdekken en gebruiken. Vijf pijlers ondersteunen deze brug en zijn verweven in het lesgeven en de school. De Van Brienenoordschool draagt zorg voor een stevig fundament, voor het kind en de mensen eromheen. Maar de ambitie gaat verder: de Van Brienenoordschool wil een breed talentencentrum zijn, waarin het voor mensen van alle leeftijden iets betekent en waarin de Van Brienenoordschool naast goed onderwijs een sterke buurtfunctie vervult.

De Van Brienenoordschool is onderdeel van de SWKGroep. De SWKGroep omvat kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. Onderdeel zijn van deze stichting biedt veel voordelen. Kennis, ervaring en elkaars netwerk worden gedeeld en alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen genomen. Daardoor kan de school alle aandacht richten op goed onderwijs voor het kind.

Chat openen