Verzet tegen betaald parkeren in Ridderkerk groeit

Het verzet onder winkeliers en omwonenden tegen het uitbreiden van betaald parkeren in Ridderkerk groeit. De winkeliers vrezen achteruitgang van het aantal klanten en omwonenden de overlast van automobilisten op zoek naar een gratis plekje.

De winkeliers van de centra in Bolnes, Slikkerveer en Drievliet hebben zich verenigd in hun protest. Ze hebben de website GeenBetaaldParkeren.nl opgezet en zamelen petities in. Ook diverse bewoners zijn actief met het verzamelen van handtekeningen.

De invoering van betaald parkeren in deze moeilijke tijd kan desastreuze gevolgen hebben voor winkeliers. Met Winkelcentrum Keizerswaard als pijnlijk voorbeeld. Zo berichtte AD/RD op 9 april nog over “wanhopige bewoners die nergens kunnen staan”. Er is in Rotterdam IJsselmonde sprake van dalende klandizie, leegstand en verpaupering.

Chaos is daarbij onvermijdelijk, de praktijk (in bijvoorbeeld Rotterdam-IJsselmonde) wijst uit dat hulpdiensten moeilijker en dus minder snel ter plaatse kunnen zijn bij incidenten. En zelfs agressie bij ruzies om een parkeerplaats is niet uit te sluiten.


Chat openen