Vergadering Commissie Samenleving op donderdag 1 december

De voorzitter van de commissie Samenleving roept de leden van deze commissie op tot het bijwonen van een openbare vergadering, die gehouden zal worden op:

Datum: 1 december 2011
Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: Raadzaal Herenwaard 23 Rotterdam IJsselmonde

Opening
Vaststellen definitieve agenda

Spreekrecht burgers

Stand van zaken Transitie Welzijn
Portefeuillehouder A.P.J. van Hemmen is uitgenodigd voor het geven van toelichting

Oplegblad stand van zaken Transitie Welzijn IJsselmonde
1. Bespreekstuk GroenLinks, PvdA en HIJ tbv. commissievergadering 17 november 2011
2. Brief Dagelijks Bestuur informatie transitie welzijn tav commissievergadering 7 november 2011
3. Brief annulering commissievergadering 17 november 2011
4. Brief fractie D66, GroenLinks, HIJ en PvdA
5. Brief Dagelijks Bestuur informatie besluiten DOCK, SPIJ en Perspect d.d. 15 november 2011
6. Brief bevestiging deelname extra Commissie Samenleving 1-12-2011

Sluiting

Chat openen