Veiligheid moet beter in IJsselmonde

De BvB Groep zet zich in voor een goede sfeer in de wijk en daar hoort natuurlijk ook het gevoel van veiligheid bij de burgers bij.

Veiligheid is één van de basisbehoeften van mensen en daar moeten we op wijkniveau natuurlijk met elkaar aan werken. Daarom streven we er ook naar om zoveel mogelijk samen te werken met zoveel mogelijk mensen die allemaal dat ene doel voor ogen hebben: een veilige wijk waarin het goed en prettig is om in te wonen.

De BvB Groep heeft zo samenwerking gezocht met IJsselmondenieuws.nl, Buurtpreventieteam Sportdorp Zomerland, Meldbraak Sportdorp, Meldbraak OUD-IJsselmonde en met een aantal betrokken burgers die zich met hun collectief Meldbraak noemen.

Woensdagavond 24 oktober hebben we met al deze groepen gezamenlijk overleg om onze inzet op elkaar af te stemmen om op die manier zo optimaal mogelijk alle krachten te kunnen bundelen. Daarbij hebben we ook de portefeuillehouder ‘Veiligheid’ dhr. Norbert Swaneveld uitgenodigd om ook in die richting de mogelijkheden door te nemen hoe we met elkaar samen zo optimaal mogelijk alle verschillende krachten die er zijn in kunnen zetten voor een veilige wijk.

We weten als BvB Groep heel goed dat veel mensen de neiging hebben zich maar niet teveel met hun omgeving te bemoeien en in die zin is het soms ook lastig om mensen te vinden die zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor hun wijk.

Ook daarom is het goed dat we als bewoners die actief willen zijn er samen de schouders onder te zetten. Zo laten we zien dat veiligheid een zaak is die ons allemaal aangaat.


Chat openen