Valse brieven van Vestia in omloop

valse-vestia-briefHuurders van Vestia ontvingen een valse brief. In deze brief wordt gevraagd de huur over te maken naar een nieuw rekeningnummer. Doe dit niet! Dit rekeningnummer is NIET van Vestia. De brief is niet door Vestia verstuurd.

Vestia heeft inmiddels aangifte gedaan. Heeft u geld overgemaakt naar het valse rekeningnummer? Neemt u dan direct contact op met uw bank! Doe ook zelf aangifte bij de politie.


Chat openen