Top 3 verkeersonveilige kruisingen in Rotterdam-IJsselmonde

Aanrijding kruising Groeninx van Zoelenlaan met de Akkeroord
Welke locaties worden als verkeersonveilig ervaren? In mei werd deze vraag met de online Verkeersveiligheidsprikker gesteld, en in totaal zetten bijna 2.200 bewoners samen 3.745 prikkers op de digitale kaart.


Lees hieronder de top 3 meest verkeersonveilige locaties in IJsselmonde, met tussen haakjes het aantal meldingen per weg.

• Groeninx van Zoelenlaan (24)
• Roelantweg – Koninginneweg (8)
• Simone de Beauvoirstraat – Sartrestraat (5)

Kreekhuizenlaan komt na de herinrichting niet meer voor in de top 3. Er zijn meerdere kruisingen op de Groeninx van Zoelenlaan, de meest gevaarlijke zijn de kruisingen bij Keizerswaard en de Akkeroord.

De oorzaak van verkeersonveilige situaties is niet altijd de inrichting van de weg. Bij 38 procent van de meldingen geeft men aan dat vooral rijgedrag de oorzaak is.

De meest genoemde redenen: te hard rijden, asociaal en agressief rijgedrag, en onoverzichtelijkheid door drukte. In 35 procent van de meldingen wordt de inrichting van de weg als oorzaak genoemd. Bij de overige 27 procent van de meldingen worden inrichting én gedrag als oorzaak genoemd.

Hoe verder?
Gemeente Rotterdam en gebied IJsselmonde kijken samen welke onveilige wegen aangepakt worden.

Meer informatie
Maakt u zich zorgen over een onveilige situatie in uw wijk of buurt? De gemeente vindt het belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Dat kunt u melden via klacht online of telefonisch via 14 010.