Toch experiment met E-lane in Maastunnel, straks één rijbaan minder

Toch experiment met E-lane in Maastunnel, straks één rijbaan minder
Ondanks de aangenomen motie ‘Van het Padje’ van Leefbaar Rotterdam en 50Plus, is er door wethouder Bokhove (GroenLinks) toch besloten te experimenteren met een E-lane in de Maastunnel.


Ook de VVD, PVV, Denk en Nida kozen de kant van Leefbaar Rotterdam en 50Plus. Groot was dus de verbazing van het toch doordrukken van het experiment. Een E-lane is alleen voor ‘hoogwaardig openbaar vervoer en schone deelmobiliteit’. Dus voor elektrische bussen en wellicht voor elektrische auto’s.

De Maastunnel zorgt normaal al voor forse verkeersinfarcten in de omgeving. Het afsluiten van een rijbaan voor een amper gebruikte E-lane zal leiden tot enorme files, dit komt de luchtkwaliteit zeker niet ten goede.

Voor 2022 moet de E-lane een feit zijn. Omwonenden, vervoers- en milieuorganisaties hebben zeer kritisch op het experiment gereageerd. Door het uitvoeren van het experiment kunnen er veel minder auto’s en vrachtwagens door de tunnel dan de 60.000 die er nu dagelijks doorheen rijden.

Dat zorgt weliswaar voor minder uitstoot in de directe omgeving, maar het gevaar bestaat dat automobi­lis­ten door woonwijken gaan rijden om files te ontwijken.