Spinozapark straks ook groot evenemententerrein?

Spinozapark evenemententerrein?
Rotterdam is ook in 2019 weer uitgeroepen tot IFEA World Festival & Event City. De toename van evenementen zorgt ervoor dat de bestaande evenementenlocaties in Rotterdam onder druk komen te staan.


Daarom wil de gemeente meer balans in de stad door evenementen te spreiden. Het Spinozapark (15.000 m²) is genoemd als kansrijke locatie voor evenementen voor meer dan 2500 personen.

De gebiedscommissie IJsselmonde is door wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) gevraagd hierover te adviseren. Voor het Spinozapark is namelijk nog geen enkel locatieprofiel. Uiteraard zijn er wel enkele criteria aan verbonden:

  • er wel echt genoeg ruimte is voor meer dan 2.500 personen;
  • er openbaar vervoer mogelijkheid is;
  • het past binnen de wettelijke milieu eisen;
  • er geen bouwplannen op korte termijn gepland zijn;
  • er voldoende spreiding is;
  • er vanuit openbare orde en handhaving positief op geadviseerd wordt.

Het Spinozapark is nog niet eerder gebruikt als grote evenementenlocatie met meer dan 2500 personen. Het in gebruik nemen van deze locatie zou van zowel de gemeente als de organisatoren de nodige aanpassingen vergen.

Voordat de gemeente het Spinozapark als definitieve evenementenlocatie gaat benoemen en eventueel geschikt gaat maken voor evenementen, is het van belang om te weten of er bij evenementenorganisaties wel behoefte is aan deze locatie.

Rotterdam Festivals gaat het park als evenementenlocatie onder de aandacht van organisatoren brengen.