Singel “Lange Pad” Lombardijen afgerond

Herstelwerkzaamheden zijn eindelijk afgerond
In de afgelopen weken is er gewerkt aan de singel van het Lange Pad in Lombardijen. Dit was nodig omdat de beschoeiing onderwater te hoog was geplaatst, waardoor een overdadige plantengroei langs de oever ontstond. Het onderhoud hiervan brengt echter dermate hogere kosten met zich mee dat Gemeentewerken de aannemer heeft opgedragen dit te herstellen.

Om dit te kunnen doen moest de waterstand verlaagd worden. Volgens de gemeente is er rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels. Nadat de meerkoeten hun eieren hadden uitgebroed is de aannemer gestart met het werk. Voor de vissen is er minimaal 40 cm water in de singel blijven staan. De herstelwerkzaamheden zijn afgerond en de singel is weer vol water gezet.

De bewoners zijn echter een andere mening toegedaan. De gemeente had best nog een weekje of twee kunnen wachten gezien de meerkoeten nog te klein waren om zelfstandig op de waterkant te komen. Ook waren ze volledig hun bescherming tegen natuurlijke vijanden kwijt, zie DIT artikel.