Rotterdammers krijgen meer zeggenschap

Rotterdammers mogen zich gaan uitspreken over de besteding van stedelijke budgetten in hun wijk of buurt. Een voorstel van GroenLinks en SP om de inwoners meer zeggenschap te geven kreeg vandaag steun van alle partijen, met uitzondering van Leefbaar Rotterdam en VVD.

De Braziliaanse stad Porto Alegre is het grote voorbeeld voor wijkdemocratie. In de verschillende wijken van de stad worden vergaderingen georganiseerd waarop bewoners zich uitspreken over lokale problemen en over prioriteiten in de besteding van stedelijk geld. Het gaat bijvoorbeeld over de bouw van scholen, huisvesting, aanleg en onderhoud van straten en parken, gezondheidszorg, cultuur- en sportinfrastructuur, politie, openbaar vervoer en huisvuil.

In Rotterdam komen drie vergelijkbare proefprojecten om inwoners meer zeggenschap te geven over de besteding van hun wijkbudget. Volgens GroenLinks-raadslid Jos van Eijk bestaat in de stad breed draagvlak voor meer directe democratie. ‘De potjes met kleine subsidies voor barbecues of voor kleinschalige projecten in de wijk zijn niet voldoende. Het gaat erom dat inwoners ook direct kunnen mee beslissen over het reguliere budget.’

Van Eijk vindt bovendien dat het geld dat Rotterdam nu uitgeeft aan het Stadsinitiatief niet langer terecht mag komen bij één groot project, zoals de Luchtsingel. ‘Wij pleiten onverminderd voor een inzet op kleinere projecten, zodat recht wordt gedaan aan de roep om participatie van zoveel mogelijk Rotterdammers. GroenLinks is er niet op uit om het Stadsinitiatief om zeep te helpen, maar voortzetting op de huidige manier krijgt niet onze steun. Als bewoners daarnaast zeggenschap krijgen over hun wijkgeld, maken we onze inwoners op een volwaardige manier verantwoordelijk voor hun woonomgeving. Dat is echte democratie.’

Bron: GroenLinks.nl

Chat openen