PvdA, D66 en Groenlinks voor huisdoorzoekingen, ook zonder verdenking

Vorige week is het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee controleurs van uitkeringsinstanties onaangekondigd uw huis binnen mogen komen om uw gezinssituatie te controleren.
Werkt u niet mee, dan kan dat ten koste gaan van de uitkering die u ontvangt. Het gaat dus om uitkeringen die afhankelijk zijn van de gezinssituatie. Wie denkt dat hij of zij daar niks mee te maken heeft, heeft het snel mis. Want alle huishoudens die kinderbijslag ontvangen krijgen hier mee te maken. Maar ook alle 65plussers vallen hieronder, omdat ze AOW ontvangen. En de bijstandsgerechtigden. Er zijn miljoenen huishoudens die hun deuren voor de alles controlerende overheid moeten openen.

Het idee achter deze wet is fraude tegen te gaan. Controle op fraude is goed, maar deze wet gaat veel te ver. Want in deze wet wordt geregeld, dat er geen verdenking meer hoeft te zijn om toch uw huis te doorzoeken op de hoeveelheid tandenborstels en beslapen bedden. Saillant detail is dat de staatssecretaris niet wil of kan aangeven hoe groot het fraudebedrag is dat hij denkt te kunnen terugkrijgen met deze wet.

Lees verder…


Chat openen