Project ‘Belevenswaard’ is gestart

Project Belevenswaard is een project gestart door jongeren uit de Beverwaard, met als doelstelling zich in te zetten voor hun wijk en voor de bewoners van deze wijk. Het voornaamste motto is ´op eigen kracht´.

Zoals iedereen wellicht weet, heeft de Beverwaard het predikaat ‘probleemwijk’. Na het publiceren van de veiligheidsindex heeft de Beverwaard de code ‘bedreigend’ gekregen. De jongeren van de Beverwaard, die voorheen werden gezien als lastige hangjongeren, hebben naar aanleiding hiervan de handen in elkaar geslagen en hebben een plan opgesteld.

De groep jongeren:
Wij praten hier over een grote groep jongeren van 20 jaar en ouder. Deze groep heeft een grote reikwijdte in de Beverwaard. Voordeel van deze groep is dat deze een flinke invloed heeft op de jongeren van 20 jaar en jonger. En positieve invloed kan in dit geval zeer gunstig zijn.
Zij willen dan ook o.a. de volgende problemen aankaarten:
– Geluidsoverlast jongeren
– Afval, veroorzaakt door jongeren
– Groepen hangjongeren
– Drank en drugsoverlast

Op vrijdag 25 mei werd in wijkgebouw De Focus de verschillende thema's van het project besproken. Foto: IJsselmondeNieuws.nl

Project Belevenswaard zal worden uitgerold in een ruimte welke toegankelijk is voor alle bewoners van de Beverwaard, dus multifunctioneel. De aankleding willen de jongeren graag zelf verzorgen. Ook wil men bijvoorbeeld zelf een biljarttafel, voetbaltafel, dartbord e.d. aanschaffen. De ruimte is nog in bespreking bij portefeuillehouder Bram van Hemmen. Deze zet niet in op een eigen ruimte, maar een bestaand gebouw, welke al in gebruik is door meerdere doelgroepen. Dit zou prima aansluiten op de plannen van deze jongeren.

Spreekuur/bijeenkomst jongeren
Tijdens dit spreekuur zal er 1 of 2 keer in de maand de problemen veroorzaakt door jongeren in de wijk besproken worden. Hierin zal gekeken gaan worden naar de oorzaak en het oplossen hiervan. Ook zal gekeken moeten worden hoe herhalingen voorkomen kunnen worden. De overlastgevers zullen worden uitgenodigd voor een gesprek, waarna er naar een passende oplossing zal worden gezocht. Belangrijk gegeven hierbij is dat jongeren veel meer invloed onder elkaar hebben dan politie en stadstoezicht.

Thema-middagen ouderen
Hierbij zullen de ouderen van de Beverwaard worden uitgenodigd. Tevens zal hulp worden gezocht met Marjolein Jacquet (directrice van Humanitas), om ouderen te werven die hier behoefte aan hebben. De ouderen zullen worden gevraagd om te vertellen aan de jongeren over vroeger (iets wat zij immers zeer graag doen). Waarop de jongeren hun verhaal kunnen vertellen aan de ouderen, o.a. hoe zij de hedendaagse maatschappij ervaren, en hoe zij de toekomst zien. De ouderen zullen tijdens dit gesprek koffie met gebak aangeboden krijgen. Daarnaast willen zij de ouderen voorzien in een pc-cursus. Wat hiermee beoogd kan worden is wederzijds begrip en tolerantie, iets wat zeer belangrijk is tussen deze twee doelgroepen.

Voorlichtingsdagen
De jongeren willen voorlichting geven aan de ‘jongere’ jongeren, op gebied van, drugs, alcohol, loverboys, lovergirls, stimulatie school, stimulatie sport enz. Dit zal gebeuren op basis van de ervaringen die deze ‘oudere’ jongeren hebben opgedaan, en hoe zij zelf deze problemen hebben opgelost. Het motto zal zijn ‘beter voorkomen, dan genezen’. Desgewenst zullen zij deze jongeren doorsturen naar de hiervoor aangewezen hulpverlenende instanties.

Sport voor de jeugd
Ook willen zij voetbal wedstrijden voor de jeugd gaan organiseren. Daar er in de Beverwaard een prachtig voetbalveld (zelfs meerdere) aanwezig is, waar niet veel gebruik van wordt gemaakt, is dit natuurlijk gelijk een mooie aanzet. Dat de jeugd meer moet sporten is tegenwoordig een belangrijk aspect.

Een vorm van buurtpreventie
De jongeren zullen geregeld rondes door de wijk gaan lopen, met als doel, problemen veroorzaakt door andere jongeren te signaleren. Zij zullen ze hier dan over aanspreken. Zijn dit andere of ernstigere problemen, dan wordt dit doorgeven aan de wijkagent of gebiedsmanager.

De ruimte zal altijd toegankelijk zijn voor politie, stadswacht en de gebiedsmanager. Deze zullen minimaal één keer per maand worden uitgenodigd, zodat de jongeren verslag uit kunnen brengen over de stand van zaken waardoor samenwerking wordt bevorderd.

Chat openen