Pittige voorlichtingsavond reconstructie Spinozaweg

Wouter Boonzaaijer geeft het woord aan een bewoner

Op 1 november 2011 was er een voorlichtingsavond voor bewoners en geïnteresseerden in verband met de voorgenomen reconstructie van de Spinozaweg. Al snel bleek dat er veel hiaten in het plan zitten waardoor er op een aantal punten de reconstructie aangepast zal moeten worden.

Vooral de voorgenomen bussluis bij het linksaf slaan van de Spinozaweg naar de Catullusweg was voor veel bewoners een doorn in het oog, wat vreemd te noemen is, want linksaf slaan is daar voor automobilisten verboden. Het parkeren langs de gehele Spinozaweg (90 parkeerplaatsen) zal verdwijnen waardoor er in de woonwijk achter de Spinozaweg meer parkeerdrukte zal ontstaan. Ook bij concerten in De Baroeg zal publiek in de wijk moeten parkeren. Tevens zullen de stoplichten bij de Molenvliet/Spinozaweg minder snel op rood springen zodra er een tram aan komt, en daarom zal de lus, die daar voor zorgt, verplaatst moeten worden.

Gezien dit nog geen definitief plan is, zullen de bezoekers die aanwezig zijn geweest, per e-mail verder op de hoogte gehouden worden welke ze op een inschrijfformulier konden achterlaten. Het definitieve besluit moet echter wel binnen vier weken genomen worden.

Wordt vervolgd…


Chat openen