Patiënten mijden besmet ziekenhuis

De Franse bacterie-expert Patrice Nordmann

Uit angst voor de superbacterie die al 25 levens heeft geëist, kloppen patiënten uit het Maasstad Ziekenhuis steeds vaker aan bij andere ziekenhuizen in de omgeving. Ziekenhuizen in de regio Rotterdam vrezen dat de levensgevaarlijke bacterie nu ook bij hen opduikt, schrijft het AD vandaag.

Ikazia-directeur Rob Kievit wordt regelmatig gebeld door mensen die naar het Maasstad zouden gaan, maar nu voor het Ikazia kiezen. ‘We isoleren ze direct na opname en testen ze op de bacterie.’
Verscherpt toezicht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de patiënten die nog wel in het ziekenhuis verblijven en heeft het onder verscherpt toezicht gesteld. Inspecteurs lasten gisteren een spoedbezoek in, nadat duidelijk werd dat opnieuw vier mensen zijn overleden. Het dodental staat nu op 25.
De Franse bacterie-expert Patrice Nordmann pleit voor een gedeeltelijke of in uiterst geval totale sluiting van het Maasstad Ziekenhuis. ‘Als een epidemie eenmaal aan de gang is en een resistente bacterie diep in het ziekenhuis zit, is sluiting de enige optie, zodat je een grondige schoonmaak kunt houden.’ Hij zou zich er ‘voor geen goud’ laten opnemen.

Sluiting niet aan de orde

Sluiting vindt de inspectie vooralsnog niet aan de orde. Ook ziekenhuisdirecteur Paul Smits denkt dat de huidige maatregelen voldoende zijn om de Klebsiella-Oxa-48-epidemie onder controle te krijgen.
In het ziekenhuis is verbijsterd gereageerd op het feit dat een van de vier doden een man betreft die afgelopen week overleed op de brandwondenafdeling. Daar werd hij vanwege zijn verwondingen compleet geïsoleerd verpleegd. Dit kan erop duiden dat de genomen maatregelen niet helpen.
Bron: AD.nl