Ook Buurt Bestuurt Sportdorp krijgt vorm

Op dinsdag 4 juni is Buurt Bestuurt Sportdorp voor de tweede maal bijeen geweest. De opkomst, misschien mede door het mooie weer, was hoog. Maar liefst 18 bewoners, waaronder ook weer nieuwe bewoners, hebben enthousiast gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Deze 2e bijeenkomst is in de vorm van een schouw georganiseerd. Samen met medewerkers van politie, Stadstoezicht en deelgemeente is een route gelopen door de wijk, waarbij bewoners knelpunten aanwijzen. Via de Sportsingel, Viermeerenstraat, Zuiderhelling, Elfstedenstraat, Maliebaan, Sportlaan om weer te eindigen in de speeltuin.

Tijdens de schouw is een aantal punten door bewoners naar voren gebracht waarop of actie wordt ondernomen of waarop uitleg is gegeven waarom er pas op een langere termijn iets aan gedaan kan worden.

Zo is bijvoorbeeld gevraagd om drempels te verhogen op de Sportsingel, er wordt hier te vaak te hard gereden. De Sportsingel staat voor eind 2013 in de planning voor rioolvernieuwing. Het verhogen van drempels wordt meegenomen bij de herbestrating van de Sportsingel, dus hiervoor wordt nog wat geduld gevraagd.


Chat openen