Medische verklaring nodig? www.verwijswijzerrotterdam.nl

Er is voor huisartspatiënten een nieuwe site online met de naam www.verwijswijzerrotterdam.nl. Op deze site staat wat iemand moet doen als een medische verklaring nodig is voor het aanvragen van bijvoorbeeld een urgentieverklaring voor een andere woning of voor hulp in huis.

Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan voor een medische verklaring. Uw huisarts weet immers meestal veel over uw gezondheid of ziekte. Helaas wordt u dan vaak teleurgesteld. Uw huisarts mag in veel gevallen geen medische verklaring geven. Hoe gaat u dan verder? Lees op de website wat de mogelijkheden zijn, ga naar www.verwijswijzerrotterdam.nl