Moestuin aan de Noorderhagen krijgt vorm

Na suggesties van bewoners heeft Woonbron het terrein aan de Noorderhagen na de sloop van woningen ter beschikking gesteld aan de buurt ten behoeve van een “tijdelijk tuincomplex”.

Khalid Bouna is bezig met het afbakenen van de moestuintjes. Foto: IJsselmondenieuws.nl

Het terrein was bedoeld om gebouwen voor Brede scholen neer te zetten maar deze plannen zijn ten minste twee jaar uitgesteld. Een leegstaand terrein in een buurt is nooit “leuk” of “mooi” om te zien. Van uit de bewoners is de vraag gesteld of het terrein in gebruik mocht worden genomen als moestuin. Woonbron ziet hier een positieve werking op de buurt vanuit gaan en heeft dit opgepakt als een goed idee. Hieruit is op suggestie van Woonbron een werkgroep ontstaan.Vrijwilligers maken met twijgen een afrastering om de moestuinen.

Vrijwilligers Rob en Josje maken met twijgen een afrastering om de moestuinen. Foto: IJsselmondenieuws.nl

Vanuit de bewoners, met ondersteuning van opbouwwerkers van Perspekt, hulp van Woonbron, diverse bewoners die gaan plannen en meehelpen en met participatie van de basis scholen de Van Heuven Goedhart school en de Willem Alexander basisschool, hopen wij een mooi stukje in onze wijk te creëren. Interesse is er vanuit het huis voor begeleid zelfstandig wonen van de Pameijer aan de Oosterse Tuin, de bewoners van Steinmetz de Compaan aan de Bessentuin en de bewoners van Visio aan de Oldenhagen.

Chat openen