Moeders van Lombardijen denken mee over aanpak jeugdoverlast

De deelgemeente, politie en het jongerenwerk van PIT 010 zetten zich samen in om jeugdoverlast in Lombardijen tegen te gaan.

De betrokkenheid van bewoners en de verantwoordelijkheid van ouders is daarbij essentieel. En betrokken ouders zijn er gelukkig. Op 21 juni ging namelijk een groot aantal moeders uit Lombardijen in gesprek met medewerkers van de deelgemeente, de politie, de Catamaran, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het welzijnswerk PIT 010 over jongeren op straat.

In kleinere groepjes lieten de moeders weten hoe zij tegen jeugdoverlast aan kijken en wat de rol van ouders, politie, deelgemeente en andere partners moet zijn. Volgens de moeders wordt overlast mede veroorzaakt door de puberteit van kinderen, groepsvorming en opbouw van de wijk.

Lombardijen heeft veel jonge en oude bewoners van verschillende afkomst en dat gaat niet altijd goed samen. Ouders verliezen soms de grip op hun kinderen als zij op straat zijn met vrienden. Ze willen graag bij hun leeftijdgenoten horen en op straat gelden andere normen dan thuis of op school.

De moeders vinden het lastig om kinderen die zij niet kennen aan te spreken op hun gedrag. Ook vinden ze dat er weinig voor kinderen te doen is in de wijk. Daarnaast hebben de moeders gebrainstormd over activiteiten voor kinderen. Een aantal moeders gaf aan zich te willen inzetten voor het organiseren en opzetten van kinderactiviteiten. PIT 010 gaat de moeders daarin ondersteunen. De jongeren zullen hier ook bij worden betrokken.


Chat openen