Meer besmettingen in Maasstad Ziekenhuis

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben 47 mensen een multiresistente bacterie opgelopen. 21 van hen zijn inmiddels overleden. Of zij daadwerkelijk zijn overleden door de bacterie wordt onderzocht. De patienten lagen allen op de intensive care.

Bron: NOS.nl
Kijk hier naar een reportage

Lees hieronder de officiële persverklaring van het Maasstad Ziekenhuis

Op 26 juli 2011 stelt het Maasstad Ziekenhuis de volgende stand van zaken vast: 78 dragers van de multiresistente bacterie, 27 overleden personen en 1967 verdachte patiënten. Ten opzichte van 21 juli betekent dit een stijging van 8 dragers, 2 overleden personen en 143 verdachte patiënten. Een toename van dragers betekent automatisch meer verdachte patiënten, omdat zij in de nabijheid zijn geweest van de dragers. Gezien de lopende kweektesten en onderzoeken zullen de aantallen de komende tijd toenemen.

Op dit moment heeft het Maasstad Ziekenhuis, sinds 18 juli, geen besmettingen vastgesteld bij patiënten die voor het eerst in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op basis daarvan kunnen we concluderen dat de uitbraak nog steeds onder controle is.

Dit is de huidige stand van zaken tot en met 26 juli 2011:

Het aantal dragers van de bacterie is toegenomen van 70 naar 78 patiënten.
– Van deze 78 patiënten zijn in totaal 27 patiënten overleden. Het betekent niet dat deze 27 patiënten zijn overleden door de bacterie. Onderzocht wordt wat de rol van de bacterie bij het overlijden van de patiënten is.
– Van de 78 patiënten zijn op dit moment nog 8 patiënten in het ziekenhuis, die geïsoleerd worden verpleegd.

Het aantal mensen dat op een kamer heeft gelegen met de 78 dragers van de bacterie is toegenomen van 1824 naar 1967 mensen. De 143 extra mensen ontvangen vandaag een kweektest per post.
– Op dit moment zijn er 43 patiënten geïsoleerd opgenomen en worden getest.
– Als blijkt dat er meer patiënten besmet zijn, moet bij iedere patiënt gecontroleerd worden met wie zij in aanraking zijn geweest. Hierdoor kan het aantal besmettingen toenemen.

Tussenstand kweektesten
Op 21 juli waren er 1824 mensen die in de nabijheid van dragers van de bacterie zijn geweest. Alle 1824 mensen hebben een kweektest ontvangen. Van deze opgestuurde testen heeft het Maasstad Ziekenhuis er inmiddels 100 retour ontvangen. De verwachting is dat dit aantal deze week zal toenemen.

Tot en met 26 juli zijn er 143 nieuwe verdachte patiënten in kaart gebracht. Tweederde van deze groep is al gebeld. Vandaag wordt de resterende groep gebeld en alle kweektesten worden per post verzonden.

De volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:
– Een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de bacterie bij het overlijden van de patiënten.
– Op verzoek van de Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis zal Marc Bonten zijn visie geven op de recente gebeurtenissen.
– Extra aandacht voor de hygiënemaatregelen en de naleving daarvan.
– Tweederde van de 143 extra verdachte patiënten is gebeld, vandaag wordt de resterende groep gebeld en worden alle kweektesten per post opgestuurd.
– Wekelijkse publicatie over aantal besmette patiënten in samenwerking met het UMCU en RIVM.

Chat openen