Maatregelen ter beveiliging Rotterdamse scholen

In de Prinses Margrietschool in IJsselmonde is de afgelopen periode zeven maal ingebroken. Zeer ingrijpend en daarom reden voor de gemeente Rotterdam en deelgemeente IJsselmonde om samen met de school maatregelen te treffen.

Eén van de maatregelen, SmartWater, een preventief beveiligingsmiddel, is woensdag 20 maart overhandigd door Norbert Swaneveld, portefeuillehouder Veiligheid aan Niek Stoop, directeur van de Prinses Margrietschool.

SmartWater is een vloeistof met een unieke samenstelling. Als het op waardevolle spullen wordt gesmeerd en als een inbreker deze meeneemt, dan zijn ze, bij het terugvinden, altijd terug te herleiden naar de oorspronkelijke eigenaar. Door nauw samen te werken met de politie en (lokale) autoriteiten zorgt SmartWater voor een structurele aanpak van criminaliteit.

Alle kostbare apparatuur op de Prinses Margrietschool wordt beveiligd met SmartWater.

Overige maatregelen
Naast SmartWater wordt het draadhek vervangen door een hoog spijlenhek. De vervanging van het hekwerk wordt gefinancierd door het schoolbestuur, gemeente en deelgemeente. Verder regelt de school dat de computerapparatuur wordt vastgemaakt aan het meubilair. De stichting PCBO zorgt voor het aanleggen van een camerasysteem.

Het is overigens de bedoeling dat alle scholen in IJsselmonde het preventieve beveiligingsmiddel SmartWater ontvangen van de gemeente Rotterdam.


Chat openen