Leefbaar Rotterdam wil AZC Beverwaard per direct sluiten

Rotterdamse azc aan de Edo Bergsmaweg
Tijdens een raadsvergadering op donderdag 31 januari 2019, hield Michel van Elck voor Leefbaar Rotterdam een betoog om ‘het bedrog van Beverwaard’ te stoppen en het AZC per direct te sluiten.Het betoog van Michel van Elck.

“Voorzitter,
Het zouden allemaal hoogopgeleide asielzoekers zijn. Die veel Rotterdammers zelf ook in huis wilde nemen. Waar zich al heel veel bedrijven voor bij de burgemeester hadden aangemeld om ze in dienst te nemen. En nee, natuurlijk zouden deze asielzoekers niet voor overlast zorgen. Hebben de bewoners -ik citeer burgemeester Aboutaleb op 15 oktober 2015, niets te vrezen, staat hij in voor de veiligheid in de Beverwaard en is hij niet van plan een grote politiemacht in en rondom het AZC te posteren. Want dat zou negatieve reacties oproepen.

Voorzitter,
Waar Leefbaar Rotterdam voor had gewaarschuwd is, zoals zo vaak uitgekomen. Asielzoekers, grotendeels analfabeet, die linea recta de bijstand in gaan, geen enkele Rotterdammer die zich al die tijd heeft gemeld om een asielzoeker in huis te nemen. Een asielstroom die zorgt voor illegaliteit en- waar we vandaag over praten – grote problemen op het gebied van veiligheid. En moet een grote politiemacht proberen de rust te bewaren.

Voorzitter,
3,5 jaar later is de burgemeester nu dan ook voornamelijk bezig om zijn eigen misvattingen en inschattingsfouten te herstellen. Heeft hij na lang aandringen van leefbaar Rotterdam en na 69 incidenten in 6 weken tijd eindelijk actie ondernomen tegen zogenaamde Dublin-claimers. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de rust is hersteld gelet op de recente steekpartij.

Voorzitter,
De bewoners in de Beverwaard die destijds massaal hun zorgen hadden geuit. Die tegen de komst van het AZC waren. Die zich zorgen maakten om hun veiligheid. Die zich niet serieus genomen voelden, hebben wrang genoeg gelijk gekregen. Die hebben een kolossaal probleemhuis in hun wijk staan. Voelen zich misleid en zijn de overlast spuugzat.

Voorzitter,
Ook voor Leefbaar Rotterdam is de maat vol. Wij willen niet wachten tot er meer gewonden of zelfs doden vallen. Moet het bedrog van de Beverwaard stoppen! En daarom dienen wij vandaag een motie in om het AZC per direct te sluiten”.

De motie heeft het niet gehaald.