Huurders van Vestia de dupe van grote schulden woningcorporatie

Huurders van Vestia de dupe van grote schulden woningcorporatie
Huurders van woningcorporatie Vestia krijgen niet de huurverlaging waar ze recht op zouden hebben. De schulden zijn nog steeds te groot waardoor Vestia niet in staat is om de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord na te leven.

Er is flink wat geld nodig om er financieel weer bovenop te komen, zegt Vestia. Daarom kan ze de huren niet kan verlagen. Het programma Kassa (BNNVARA) heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft dit zaterdag in de uitzending aan het licht gebracht.


Het Sociaal Huurakkoord werd in 2019 gesloten door de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties waar Vestia lid van is. Vestia beloofde in 2012 nog dat de financiële problemen geen gevolgen voor de huurders zouden hebben.

De woningcorporatie lijdt naar eigen zeggen nog altijd onder de gevolgen van het derivatenschandaal. Hierdoor kan het de afspraken over het verlagen en bevriezen van de huur niet nakomen. Het derivatenschandaal was een beleggingsaffaire die de corporatie aan de rand van de financiële afgrond bracht.

Vestia stelt op haar website dat zij zich moet houden aan de strenge regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en “noemt het een taak van de overheid om lagere inkomens te ondersteunen.”

Chat openen