Home-Start, thuis in gezinnen

Wat is Home-Start?
Home-Start, thuis in gezinnen, is een programma voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van 6 jaar of jonger. In de gezinnen mogen er ook oudere kinderen zijn. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal.

Door de ondersteuning probeert Home-Start:
•te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
•het zelfvertrouwen van ouders te vergroten
•de sociale relaties van ouders te versterken
•gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen.

Home-Start is er ook voor u. Ieder gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij praktische zaken een opluchting zijn. Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ervaren ouders en kunnen een steuntje in de rug bieden.

Heeft u als vader of moeder een vraag voor Home-Start, neem dan gerust contact op met de coördinator van Home-Start of stuur een email. Home-Start wordt kosteloos aangeboden aan ieder gezin met één of meer kinderen onder de 6 jaar.

Home-Start Rotterdam-Zuid
Maashaven O.Z. 218
3072 HS Rotterdam
Tel. 010 4196193 of 06 28688381
E-mail: rotterdamzuid@home-start.nl
Website: www.home-start.nl
of HumanitasJeugdhulpverlening.nl