Gemeentelijke diensten vaak niet bereikbaar voor 14010

In maart van dit jaar opende Leefbaar Rotterdam het Meldpunt 14010 waar Rotterdammers hun klacht konden achterlaten over het functioneren van het gemeentelijke servicenummer 14010.

Niet alleen Rotterdammers, maar ook twee (ex-)medewerkers hebben hun ervaringen met Leefbaar Rotterdam gedeeld. Inmiddels hebben Leefbaar Rotterdam-raadsleden Jolanda Ton en Jeffrey Rijken de binnengekomen klachten verzameld en hier schriftelijke vragen over gesteld.

Gemeentelijke diensten werken niet mee
Opvallend waren de klachten over de gemeentelijke diensten. Met name de Gemeentebelastingen en SoZaWe (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn slecht bereikbaar en werken slechts gebrekkig mee met medewerkers van 14010. Deze diensten reageren geïrriteerd op oproepen en bellen, ondanks terugbelverzoeken, vaak niet terug. Vervolgens leidt dit weer tot klachten over 14010. Leefbaar Rotterdam wil daarom dat het stadsbestuur maatregelen neemt tegen ambtenaren die ondanks terugbelverzoeken geen contact opnemen met burgers.

Onduidelijkheid over stadswinkels
Een ander heikel punt dat tot veel ergernis leidt bij de Rotterdammers, is de verslechterde dienstverlening in de stadswinkels. Bewoners krijgen onjuiste, soms ook tegenstrijdige informatie van medewerkers van 14010 over de openingstijden en of het maken van een afspraak bij de verschillende stadswinkels nu wel of niet verplicht is.

Leefbaar Rotterdam heeft verder schriftelijke vragen gesteld over de bureaucratische werkwijze van 14010 en het kennisniveau van de medewerkers. Daarnaast schiet 14010 ook tekort als het gaat om terugkoppeling van gedane meldingen: medewerkers hebben geen inzicht in de status van afhandeling van meldingen.

Bron: Leefbaar Rotterdam


Chat openen