Gemeentelijke belastingen in 2020 paar tientjes omhoog

Gemeentelijke belastingen in 2020 paar tientjes omhoog
De gemeentelijke belastingen, ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing, gaan in 2020 met een paar tientjes omhoog. In 2019 was dat nog € 742.65, in 2020 wordt dat € 775.70. Een verschil van € 33,05.


De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt berekend aan de hand van de waarde van woningen (WOZ). Hoe hoger de marktwaarde van een huis, hoe hoger de onroerendezaakbelasting.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning? Neem dan contact op met de gemeente. Bij gegronde argumenten wordt de waarde en dus ook de daaraan gekoppelde belastingen aangepast.

Chat openen