Omwonenden willen geen bromfietsers op Havenspoorpad

Omwonenden willen geen bromfietsers op Havenspoorpad
De gemeente Rotterdam wil, naast fietsers, nu ook bromfietsers op het Havenspoorpad tussen IJsselmonde en Pendrecht officieel toestaan. Omwonenden hebben inmiddels bij de gemeente geprotesteerd.

De gemeente geeft aan dat al sinds de openstelling van het Havenspoorpad – in maart 2014 – ook door bromfietsers van het pad gebruik wordt gemaakt. Tot op heden is er geen enkele klacht over bromfietsers bij de gemeente binnengekomen.


Omwonenden zijn het hier niet mee eens en hebben hun beklag gedaan bij de gemeente. Volgens hen klagen zij juist al vele jaren over geluidsoverlast door het racen van bromfietsers over het ruim 6 kilometer lange Havenspoorpad.

Bewoners voegen toe dat politie Charlois, na alle klachten, zeker 3 x per jaar controles houd op het pad waarbij flink wat bekeuringen worden uitgeschreven. Verder menen zij dat de schoonheid en de recreatieve waarde sterk afneemt wanneer bromfietsers er officieel gebruik van mogen maken.

Ook de Rotterdamse Fietsersbond is tegen het verkeersbesluit van de gemeente, en heeft officieel bezwaar gemaakt. De bond wil dat de gemeente dit verkeersbesluit afwijst.

Wordt vervolgd…

Chat openen