Gebiedscommissie IJsselmonde al aan de slag

Maandag 7 april wordt de gebiedscommissie IJsselmonde officieel geïnstalleerd. De leden zijn nu al druk aan de slag. Er is een training over de rol en de taken van de gebiedscommissie.

In augustus moeten voor de 4 wijken in IJsselmonde gebiedsplannen zijn. De gebiedscommissie zal bewoners hier zoveel mogelijk bij gaan betrekken. De officiële inspraak zal nog plaats vinden, maar commissielid Harm de Oude van PvdA-GroenLinks was al op bezoek bij actieve bewoners in Hordijkerveld. Die afspraak was al vóór de verkiezingen gemaakt.

Martha Addens met concept voor beschrijving van het gebied

Martha Addens met concept voor beschrijving van het gebied

“Ik hoop dat de politici ook na de verkiezingen hun gezicht laten zien”, zegt Martha Addens van de bewonersgroep. Wij zijn een actieve groep, we hebben plannen voor verschillende bewonersinitiatieven. Het is fijn dat we daarbij nog steeds op steun van Opzoomermee kunnen rekenen, daar werken we altijd goed mee samen. Net als met Dijkveld en met Thuis op Straat. Burgemeester Aboutaleb gaat in september weer langskomen om te kijken hoe het nu gaat.

Vorig jaar was hij er toen er sprake was van jongerenoverlast. Toen had hij al beloofd terug te komen en dat gaat hij dus ook doen. Inmiddels gaat het best goed bij ons in de buurt. Hordijkerveld is best een mooie buurt en dat mag ook wel eens gezegd worden”.


Chat openen