Europees Parlement neemt nog geen besluit over afschaffing zomertijd

Zomertijd blijft voorlopig bestaan
Het Europees parlement stemde vanmiddag over het wel of niet blijven verzetten van de klok. De zomertijd blijft voorlopig bestaan.

De uitkomst van de stemming is dat de Europese Commissie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het eventuele afschaffen van het verzetten van de klok. Een stap in de goede richting voor de voorstanders, maar de uiteindelijke beslissing wordt vooruit geschoven.

Er werd vanmiddag gestemd over twee moties: de ene riep de Europese Commissie op om met een afschafvoorstel te komen, de ander ging over een onderzoek naar de gevolgen van de afschaffing van de zomertijd. De tweede motie is aangenomen.

Als het aan de lezers van het AD ligt dan zijn we de zomertijd liever kwijt dan rijk. Ruim 103.000 mensen vulden de pol in; ruim 60% vindt dat de zomertijd beter kan worden afgeschaft.

Bron: AD.nl

Chat openen