Dodenherdenking 4 mei aan de Kasteelweg in IJsselmonde

Al vele jaren organiseert het Comité 4 en 5 mei IJsselmonde op 4 mei een herdenking bij het oorlogsmonument op het grote plein aan de Kasteelweg in IJsselmonde.

Een herdenking waarbij door steeds meer aanwezigen stil wordt gestaan bij allen -burgers en militairen- die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld slachtoffer zijn geworden in oorlogssituaties, bij vredesoperaties of als gevolg
van zinloos geweld. Zo ook dit jaar.


In 2014 wordt voor de 69e keer door jong en oud van verschillende roots herdacht. Meer en meer moeten we het hierbij hebben van de herinneringen en verhalen uit de tweede hand. Daarnaast blijkt een bijeenkomst als in IJsselmonde allerlei emoties en gevoelens op te roepen over meer recente voorbeelden van -gevoel van- (on)vrijheid.

dodenherdenking

Graag wil het comité het doorgeven van al deze herinneringen en verhalen meer faciliteren dan voorheen. Om die reden geven wij dit jaar een ieder die de herdenking bijwoont graag de gelegenheid, in kleiner of groter verband, met bekenden of minder bekenden, na te praten.

Het comité zorgt daarom in aansluiting op de bijeenkomst bij het monument voor koffie, thee, fris en iets lekkers in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Bent u bij de herdenking op 4 mei, dan bent u tevens van harte uitgenodigd voor de nazit.

Namens het Comité 4 en 5 mei IJsselmonde,
Riet Schenkeveld

Bron: Comité 4 en 5 mei IJsselmonde

Chat openen