D66 Rotterdam: AZC Beverwaard moet langer open blijven

D66 Rotterdam: AZC Beverwaard moet langer open blijven
De keiharde afspraak dat het AZC in Beverwaard in 2021 na vijf jaar zou sluiten, staat nu ter discussie. Aanleiding is een interview in het AD met wethouder Bert Wijbenga over de aanpak van statushouders en hun doorstroming.


Wijbenga (VVD) heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afspraken gemaakt om meer kansrijke statushouders naar Rotterdam te halen. Daarnaast worden ‘kansrijke asielzoekers’die redelijk zeker kunnen zijn van een verblijfsvergunning sneller aan een gemeente gekoppeld, aldus de krant.

D66 fractievoorzitter Chantal Zeegers (D66) stelt dat er intussen ervaring is met duale trajecten voor statushouders die met taal en werk bezig zijn. Dit koppelt ze aan de nieuwe Wet Inburgering. Gemeenten krijgen vanaf 2021 een regierol voor de inburgering van statushouders. “Als het AZC zou sluiten, dan ontstaat er een gat in de begeleiding”, aldus Zeegers.

Zeegers weet van de gemaakte afspraken dat het AZC na vijf jaar zou sluiten, maar de Rotterdamse D66 wil daar opnieuw naar kijken. “Mede omdat er geen overlast meer is en dat iedereen er bij gebaat is dat statushouders snel worden geholpen met taal en werk en mee kunnen doen in de maatschappij.”

Chat openen