Complete kaalslag in Rotterdam is niet onopgemerkt gebleven

kaalslag-rotterdamD66, GroenLinks en Leefbaar Rotterdam hebben vragen gesteld aan de voorzitter van de Gemeenteraad, Ahmed Aboutaleb, over de snoeiwoede in Rotterdam.

De brief:
Tot groot verdriet van vele Rotterdammers en gebiedscommissieleden heeft in verschillende wijken in de stad de afgelopen weken een kaalslag plaatsgevonden.

Stadsbeheer heeft op veel verschillende plekken (bijvoorbeeld in Alexander, in de Beverwaard en in Noord) struiken en planten dusdanig rigoureus weggesnoeid dat er van het groen weinig tot niets over is gebleven. Ons hebben zelfs signalen bereikt dat bewoners die hiervan getuige waren, het snoeien hebben proberen te stoppen door zich fysiek tussen het groen en de uitvoerders op te stellen. Deze berichten hebben ons verbaasd omdat zowel de gemeenteraad als de gebiedscommissies hebben uitgesproken waarde te hechten aan groene buurten. In het coalitieakkoord is ook de ambitie geformuleerd meer plekken in de wijken te vergroenen. Er wordt zelfs gewerkt aan een groen-quotum.

Bovendien is de afspraak gemaakt Rotterdammers de mogelijkheid te geven zelf het beheer van het groen in hun straat of buurt op zich te nemen, indien zij dat wensen. De uitvoering van het snoeibeleid zoals wij dat de afgelopen weken in de praktijk hebben gezien is in onze ogen dan ook volstrekt onwenselijk. Daarom hebben wij enkele vragen, waarover wij in de commissievergadering graag met het college van gedachten willen wisselen.

Tot en met vorig jaar waren deelgemeenten verantwoordelijk voor het snoeibeleid in hun gebied. Nu de deelgemeenten zijn opgeheven moet er voor deze 14 verschillende uitvoeringsrealiteiten 1 nieuwe in de plaats zijn gekomen. Daarover de volgende vragen:

1. Wanneer is het nieuwe snoeibeleid vastgesteld en op welke wijze zijn de gebiedscommissies hierbij
betrokken? Hoe luidt de formulering van dit beleid? Bij de uitvoering van dit beleid is ook door buurtbewoners aangeschaft en/of onderhouden groen gesnoeid dan wel verwijderd. Navraag leverde dat niet alle zelfbeheerlocaties scherp op het netvlies van stadsbeheer stonden.

2. Hoe wordt het groen dat door buurtbewoners is aangeschaft en/of werd onderhouden en nu is gesnoeid of
zelfs volledig is weggehaald gecompenseerd?
Zoals gesteld is de uitvoering van dit beleid in ieder geval niet in overeenstemming met de uitgangspunten die onze fracties hanteren. Wij zien van het college graag een visie op dit beleid waarin een aantal cruciale uitgangspunten gewaarborgd is:

3. Op welke manier worden bewoners en gebiedscommissies betrokken bij het onderhoud van groen in hun wijk/gebied?

4. Op welke wijze en hoe tijdig communiceert de gemeentelijke overheid met bewoners en ondernemers over het groen- en snoeibeleid in hun gebied?

5. Hoe weegt het college de esthetische en ecologische waarde van groen?

6. Wordt in dit nieuwe beleid geborgd dat de locaties voor zelfbeheer duidelijk in het beheerplan aangegeven staan?

De antwoorden hopen we ineen later stadium te kunnen publiceren. Het belangrijkste is dat er aandacht voor is, ook al is dat voor de gesneuvelde bomen te laat.


Chat openen