Commissie Ruimte IJsselmonde vergadert 6 maart

Op dinsdagavond 6 maart vergadert de commissie Ruimte vanaf 20.00 uur in de raadzaal aan de Herenwaard 23.

Agenda
1. Opening & mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Informatie over Inrichtingsplan Spinozaweg
5. Afhandelingsvoorstellen Burgerinitiatieven: straatlantaarns Zomerland en verkeersafsluiting Zuider Kerkedijk
6. Vragenhalfuur voor leden van de commissie
7. Voortgangsrapportage Ruimte
8. Actiepuntenlijst commissie Ruimte van 17 januari 2012
9. Lijst van ingekomen stukken
10. Agendavorming commissie Ruimte
11. Sluiting

Voor vragen over agendapunten kunt u bellen met de griffie van de deelraad, telefoon 479 82 00.

Zie voor meer informatie de website van de deelgemeente IJsselmonde.

Chat openen