Circa 220 woningen Oude IJsselmondsehoofd en Flying Dutchmanstraat

Circa 220 woningen Oude IJsselmondsehoofd en Flying Dutchmanstraat
In het masterplan van Oud-IJsselmonde zijn door de gemeente Rotterdam het Oude IJsselmondsehoofd en de Flying Dutchmanstraat aangewezen als potentiële ontwikkellocaties. Op deze locaties komen circa 220 woningen.


Het gaat om het westelijk gelegen Oude IJsselmondsehoofd en het braakliggend terrein aan de oostzijde van de haven. Het bouwplan bestaat uit drie bouwlagen aan de Flying Dutchmanstraat tot circa 10 bouwlagen aan het Oude IJsselmondsehoofd.

Het merendeel van de appartementen zal in de huursector in de markt worden gezet. Wanneer er daadwerkelijk zal worden gestart met de bouw, is nog niet bekend.

Meer informatie vindt u op www.eentien.nl