CDA verbetert aanpak armoede en schulden in IJsselmonde

De deelgemeente heeft geen directe invloed op de inkomens van haar bewoners, maar kan op slimme wijze toch een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede en schulden.

Een versnippert armoedebeleid met veel inefficiënte projecten heeft plaatsgemaakt voor effectieve basisvoorzieningen. Middels drie inspanningen van de CDA-fractie zijn concrete punten aan het Nieuwe Welzijn toegevoegd: het terugbrengen van wachtlijsten van het maatschappelijk werk, hulp van schuldcoaches en het milieuvriendelijk maken van sociale huurwoningen.


Lange wachttijden bij hulpinstanties waren een doorn in het oog. Hulpvragen hebben vaak snelle actie nodig. Middels een CDA motie, welke mede werd ondertekend door de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie/SGP, is de wachttijd bij maatschappelijk werk van maanden teruggebracht tot maximaal drie weken in het Nieuwe Welzijn.

Bovendien bleek dat het hebben van schulden een veelvoorkomend probleem in IJsselmonde is. Extra handen om de administratie weer op orde te krijgen en hier zelf weer grip op te krijgen is dus geen overbodige luxe. Samen met de ChristenUnie/SGP heeft het CDA voorgesteld schuldcoaches in te zetten. Naar aanleiding van de motie is er een uitgebreide schulddienstverlening opgezet.

Tenslotte zijn er sociale huurwoningen in IJsselmonde die al wat ouder zijn. Hierdoor zijn de woningen minder energiezuinig en dit zorgt voor een hogere energierekening voor de bewoners. Middels een CDA motie worden de sociale huurwoningen waar IJsselmondenaren met minder budget leven energiezuinig gemaakt. Dit plan is inmiddels vastgelegd in afspraken met de IJsselmondse woningcorporaties.

Chat openen