Buurtpreventie Groenenhagen Tuinenhoven is geweld zat

Buurtpreventie Groenenhagen-Tuinenhoven in IJsselmonde heeft maandag aangegeven definitief te stoppen doordat er onrust binnen de groep is ontstaan na een dreigend incident in het park.

Volgens coördinator Leo Janse stapten de afgelopen maanden al enkele buurtwachten op doordat zij op straat de situatie te dreigend vonden worden.

Een 74-jarige vrijwilliger die afhaakt zegt dat hij, zolang er in het weekend geen snellere communicatie d.m.v. bijvoorbeeld portofoons met de politie mogelijk is, de straat niet meer opgaat. Buurtwachters hebben nu een mobiele telefoon waarmee ze contact kunnen leggen met de politie maar bij een noodoproep zijn er teveel handelingen nodig en dat kost in een noodsituatie onnodig veel tijd.

Enkele maanden geleden voelden twee buurtwachters zich in het nauw gedreven in het park nadat een man op een scooter door hun gesommeerd werd langzamer te rijden. Een groepje jongeren ging zich ermee bemoeien en keerde zich tegen de buurtwachters. “Ik maak je dood, ik maak je dood!”, schreeuwden ze tegen ons. Eén van de twee buurtwachters werd door de jongens de bosjes ingeduwd en beleefde angstige momenten, want je staat daar met zijn tweeën tegenover een man of vijf. Dat komt uiteraard zeer dreigend over en je staat volledig machteloos.

De jongens renden weg toen enkele omwonenden op het geschreeuw afkwamen, maar in de maanden daarna stapten veel vrijwilligers op. Agressie richt zich steeds meer op vrijwilligers, en wij zijn op dat moment weerloos. Coördinator Leo Janse vindt het jammer, maar begrijpt het wel. Volgens eigen zeggen kan hij er verder niets aan doen.


Chat openen