Buurt Bestuurt Lombardijen: stapje voor stapje vooruit

Maandagavond 29 oktober was er weer een bijeenkomst van Buurt Bestuurt. Waarschijnlijk door het slechte weer was de opkomst dit keer niet zo groot, wat natuurlijk jammer is omdat er veel te melden viel over klachten die opgelost zijn.

Ook was de nieuwe jongerenwerker Sjoerd van der Zande aanwezig die het een en ander uit kwam leggen over zijn werkzaamheden in de wijk. Hij neemt het stokje over van Kevin van Ee die elders zijn jongerenwerk voortzet.

De schilders zijn in de Homerusbuurt druk bezig. Het wordt mooi! Sommige ramen van de kelderbergingen zijn al klaar en het houtwerk geschilderd.

Bewoners van de Menanderstraat ondervinden nog veel overlast van jongeren die zich bij slecht weer in de portieken ophouden. Voor deze klachten is het raadzaam Havensteder te bellen op 010-890 25 25. Dit is heel belangrijk voor dossiervorming zodat bij ernstige en/of blijvende overlast de politie ingeschakeld kan worden.

De heren van de Roteb geven aan dat het opruimen van het zwerfvuil in deze omgeving dweilen met de kraan open is. Soms staat het vuil naast de ondergrondse container omdat het er niet meer in past. Dit waait dan de wijk weer in waardoor het geheel er rommelig uit ziet. De Roteb erkent dit, maar hebben een enorm capaciteitsprobleem. Vanuit de Roteb zijn verder programma’s opgesteld hoe bewoners met afval en grofvuil om kunnen/moeten gaan omdat de manier van grofvuil aanbieden nu niet juist is. Buurt Bestuurt gaat kijken hoe ze hiervan gebruik gaan maken.

De volgende bijeenkomst van Buurt Bestuurt is maandagavond 17 december om 19.00 uur. Mocht u zelf goede ideeën hebben of actief willen meebesturen, dan bent u van harte welkom.

Chat openen