Brandmeldinstallatie “Medimall” geeft te vaak vals alarm

Van de website van de deelgemeente IJsselmonde

Brandmeldinstallatie “Medimall”
Het dagelijks bestuur heeft op 31 januari 2012 besloten:
Estrade Projecten aan te kondigen dat voorgenomen wordt een last onder dwangsom op te leggen van € 2.000,- per keer dat een ongewenste en/of onechte brandmelding wordt ontvangen van de brandmeldinstallatie in het bouwwerk “Medimall” dat het aantal van 15 per kalenderjaar te boven gaat, met een maximum van € 10.000,- (verzenddatum 6 februari 2012).

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 9044, 3007 AA te Rotterdam.

Chat openen