Bouw multifunctioneel uitvaartcentrum Begraafplaats IJsselmonde

Bouw multifunctioneel uitvaartcentrum Begraafplaats IJsselmonde
Op de begraafplaats Rotterdam-IJsselmonde aan de Benedenrijweg wordt een nieuw uitvaartcentrum gebouwd. Het uitvaartcentrum wat er nu staat, is een van de oudste uitvaartcentrums in IJsselmonde.


Interview door Willeke Havenaar met beheerder Cor Vink: “Het gebouw uit 1880 was jarenlang een afscheidscentrum van waaruit velen naar hun laatste rustplaats werden gedragen. Vroeger werd iedereen uit het dorp hier begraven, van burgemeester tot inwoners.

Het herstellen van dit oude gebouw was geen optie. Daarom heeft het kerkbestuur besloten een plan te laten maken voor een uitvaartcentrum met meerdere functies.

Het nieuwe uitvaartcentrum krijgt 2 familiekamers, een mortuarium, toiletgroep, kantoor, keuken en een aula. Deze ruimte zal ook een plaats worden om elkaar te ontmoeten. Verder is het ook mogelijk dat de ruimte kan worden gebruikt door migrantenkerkgenootschappen. Hier is namelijk veel vraag naar.

Vaak zien we dat, na een begrafenis, nabestaanden graag over verdriet willen praten, maar soms ook met praktische zaken zitten. Met een team van professionele vrijwilligers hopen we een bijdrage te leveren om er ook te zijn tijdens de stilte en het verdriet na de uitvaart. Zo kunnen wij deze mensen helpen door ze bijvoorbeeld door te verwijzen naar geschikte instanties of zaken voor ze uit te zoeken.

Er is goed nagedacht over de keuze om niet over te gaan tot de bouw van een crematorium. We houden hierdoor ook rekening met reformatorische nabestaanden. Uitvaartondernemers kunnen het uitvaartcentrum wel gebruiken om erna een technische crematie te laten uitvoeren. Na het afscheid in het uitvaartcentrum, kan de overledene(n) overgebracht worden naar een crematorium.

De bouw van het uitvaartcentrum is nu al begonnen en zal begin 2019 klaar moeten zijn. We hopen hiermee mensen verder te helpen door middel van een ruimte om afscheid te nemen. Zowel uitvaartondernemers als nabestaanden kunnen deze ruimte gebruiken en zelf de zaken regelen.

Wat willen we nog gaan doen?
De begraafplaats is de laatste jaren flink veranderd. Ook is er veel geld in gestoken om de begraafplaats weer het oude dorpskarakter te geven. De nadruk gaat liggen op een gedenkpark waar mensen overheen kunnen lopen om even tot rust te komen of om te ervaren wat een rijke geschiedenis er op de begraafplaats ligt.

Ook werken we samen met de ‘Stichting Historisch Eiland IJsselmonde’. We proberen de verhalen van oude graven te achterhalen om het verhaal achter de grafsteen levend te houden. Op de website van de Begraafplaats IJsselmonde staan deze verhalen onder ‘In Memoriam’. Dit idee is bedacht en wordt bijgehouden door vrijwilligers. Er komt ook nog een meerpaal voor naamplaatjes van overleden.

We proberen hierdoor mee te denken met de wensen van nabestaanden, maar kijken ook naar de toekomst van digitale grafinformatie. Denk bijvoorbeeld aan een QR-code bij een graf. Ook kijken we naar andere manieren van begraven. Bijvoorbeeld het zelf kunnen regelen van een uitvaart of via de ruimte en kennis die wij aan de mensen kunnen bieden.

Wat hebben we al gedaan?
Op dit moment zijn er verschillende vormen voor het verspreiden van as op de begraafplaats. Vorig jaar is een nieuw kinderhofje met graven gekomen. Verder staan er nu panelen waarop kinderversjes te zien zijn. Er is afgelopen zomer ook een foetus hofje en een kinderasstrooiveldje geplaatst. Dit is uitgevoerd met de hulp en inspiratie van Kitty van Dijk van ‘Kleine Ster Uitvaartbegeleiding’ en landschapsarchitect Lars Verzijlenberg.

Ook is er een herinneringspilaar geplaatst met namen van dierbaren die zijn begraven in een verzamelgraf. Verder wonen er rondom de begraafplaats veel (oud) schippers. We zijn met hen in gesprek gegaan over een asstrooiveld waarbij een anker is geplaatst. Deze staat nu op de begraafplaats. Dit anker was ooit onderdeel van het schip dat in Zwijndrecht gesloopt werd.

Tot slot is er nog een herinneringspad aangelegd met de mogelijkheid om oude grafmonumenten te plaatsen. Deze graven vormen zo een herinnering aan de afgelopen jaren. Je vindt deze monumenten terug onder een kastanjeboom op het achterste gedeelte van de begraafplaats.

Ontstaan van de begraafplaats
De Begraafplaats IJsselmonde is te vinden onder aan de Benedenrijweg en precies achter de dijk waar de splitsing is van de IJssel en de Maas. De begraafplaats ligt tussen de Beverwaard, Oud-IJsselmonde en de A16. Hier zijn door de jaren heen veel oud-IJsselmondenaren begraven.

De begraafplaats IJsselmonde bestaat als sinds 23 december 1871. Deze is ontstaan door het kopen van een boomgaard voor het aanleggen van een begraafplaats. Eerst werden de mensen begraven in de Adriaen Janszkerk en direct daarna op het kerkhof dat toen rondom de kerk te vinden was. De aula was toen ook het huis voor de koets die het lijk vervoerde.”

Video over de begraafplaats IJsselmonde en de plannen voor de komende jaren:

Chat openen