Bloemetje voor lange wachttijd mogelijke ebola besmetting

Bloemetje voor lange wachttijd mogelijke ebola besmetting
Circa 20 bezoekers die woensdagavond 7 augustus drie uur lang in de huisartsenpost moesten verblijven vanwege mogelijke ebola besmetting, hebben van het Maasstad ziekenhuis een bloemetje thuis gekregen.


De bezoekers hebben al die tijd in spanning gezeten in afwachting van de uitslag. Een vrouw was die avond met ziekteverschijnselen naar de huisartsenpost gekomen en bleek recent in Congo te zijn geweest waar ebola in sommige delen nog heerst.

In overleg en volgens het protocol van het ziekenhuis is toen besloten de afdeling in zijn geheel af te sluiten. Bezoekers konden er niet in of uit. Hulpdiensten spoedden zich intussen massaal naar het ziekenhuis.

Groot was de opluchting dan ook toen even na middernacht de veiligheidsregio Rijnmond bekendmaakte dat het niet om een ebola besmetting ging.