Bewoners willen definitieve herinrichting Aalsdijk niet, maar komt er toch

Bewoners willen definitieve herinrichting Aalsdijk niet, maar komt er toch
De herinrichting Bandeloodijk en omgeving start pas in het najaar van 2021, maar het plan rond de Aalsdijk is nu al omstreden. De gemeente gaat de in- en uitrit bij de Oostflat aan de Aalsdijk weghalen, maar de bewoners willen dat helemaal niet.

De twee flats tellen totaal 192 woningen. De heer en mevrouw Klaver, voorzitter en secretaris van de Bewonerscommissie Aalsdijk (BCA), hebben maar liefst 168 protest handtekeningen opgehaald.


Haaks op de flats staat een school voor blinden en slechtzienden. Deze kinderen worden op werkdagen ‘s ochtends gebracht en ‘s middags weer opgehaald. Dat geeft enige parkeerdruk, maar de schoolleiding verwacht na de herinrichting juist veel meer parkeerdruk. De schoolleiding vraagt de gemeente de afsluiting van de in- en uitrit te herzien. Dat hebben zij per brief laten weten aan Lucas Vroom, projectmanager gebiedsontwikkeling bij gemeente Rotterdam.

Ook tijdens de openbare vergadering van de gebiedscommissie IJsselmonde werd de herinrichting besproken. Diverse gebiedscommissieleden hebben dezelfde zorgen geuit en vriendelijk verzocht de afsluiting uit het plan te halen. De gemeente is echter onverbiddelijk en zien de afsluiting juist als dé oplossing om ‘chaotische verkeerssituaties’ te verminderen.

Ook verkeerswethouder Judith Bokhove staat achter het plan van de eigen ambtenaren. Het mag op zijn minst vreemd genoemd worden dat de gemeente de in- en uitrit gaat weghalen waar zowel bewoners en de school, beiden gebruikers van in de in- en uitrit, zo graag gebruik van maken.

Het gehele plan van herinrichting van de Bandeloodijk, Aalsdijk, Bazeldijk, Korendijk, Heindijk en Blesdijk kunt u vinden op www.rotterdam.nl/wonen-leven/bandeloodijk

Chat openen