Bestuur IJsselmonde heeft Kadernota vastgesteld

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde heeft in zijn vergadering van dinsdag 4 juni de Kadernota vastgesteld. De Kadernota beschrijft de financiële situatie op hoofdlijnen.

Daarnaast schetst de nota de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes die bepalend zijn voor het beleid en de begroting voor komende jaar. Tevens biedt het inzicht in de financiële ruimte voor 2014. Aan de hand van deze nota kan de deelraad het debat voeren over de kaders voor de begroting 2014. Het dagelijks bestuur zal de Kadernota 4 juli aan de deelraad voorleggen.

Het dagelijks bestuur houdt vast aan haar beleid om voor de IJsselmondenaren een veilige, schone en hele woon- en leefomgeving te creëren. Zo wordt in samenspraak met politie, corporaties en bewoners een grote actie, High Impact Crime Woninginbraken, opgezet om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Voor schoon en heel ligt de prioriteit in 2014 voor het dagelijks bestuur op de herinrichting van het Spinozapark en de Kreek. De eerste twee fasen van het Spinozapark zijn afgerond. Het dagelijks bestuur verwacht nu ook fase 3 helemaal te kunnen uitvoeren. Met de herinrichting van de Kreek wordt dit jaar nog gestart. Vanaf het gemaal Kerkedijk naar het Zuiddiepje is een nieuwe persleiding aangelegd, waardoor het overstorten in de Kreek straks verleden tijd is. Zodra de persleiding in gebruik wordt genomen, wordt de Kreek uitgebaggerd en het groengebied aangepakt.

Daarnaast wil het dagelijks bestuur bijdragen aan de renovatie van het clubgebouw van bouwspeeltuin De Maeterlinck. De bouwspeeltuin heeft zelf al een aantal geldschieters daarvoor gevonden. Met een bijdrage van de deelgemeente is de financiering voor de nieuwbouw rond.

Het dagelijks bestuur vindt het voorts belangrijk dat de brede dienstverlening aan de bewoners verder wordt ontwikkeld. Dit houdt in dat het deelgemeentekantoor uitgroeit tot een “winkel” waar IJsselmondenaren naast de bekende producten van Publiekszaken IJsselmonde terecht kunnen voor uiteenlopende vormen van dienstverlening en hulpvragen. Zo zijn recent de openingstijden van Publiekszaken IJsselmonde verruimd.

Voor de bezoekers van het Hart van IJsselmonde wordt een fietsenstalling met camerabewaking en openbaar toilet gerealiseerd. Met de realisatie van het Centrumplan Hart komen steeds meer bezoekers naar het centrum van IJsselmonde, waarvoor dit noodzakelijke voorzieningen zijn.

De Kadernota wordt deze maand eerst behandeld in de drie deelraadscommissies (Ruimte 11 juni, Samenleving 18 juni en Bestuur & Financiën 25 juni). Definitieve besluitvorming over de nota vindt plaats in de deelraadsvergadering van 4 juli 2013.


Chat openen