Bericht voor bewonersgroepen, clubs en verenigingen in IJsselmonde

Vanaf 1 juli 2012 is PIT010 de beheerder van de panden die nu van Perspect zijn. Wij doen er alles aan om de zorgvuldige overgang op zo’n manier te laten verlopen, dat bewoners hier zo min mogelijk last van ondervinden. Uiteraard komt er veel bij kijken en moet er ook veel geregeld worden.

Dit is voor u extra belangrijk omdat u op dit moment in overleg met Perspect gebruik maakt van een van de wijkgebouwen in IJsselmonde. De bewonersgroepen, clubs, verenigingen etc. die nu gebruik maken van een wijkgebouw, kunnen straks ook bij PIT010 terecht.

Omdat uw contactgegevens niet overgedragen kunnen worden in verband de privacy wetgeving, kunnen wij (nog) geen rechtstreeks contact met u opnemen en ontvangt u deze brief via Perspect.

PIT010 wil graag kennis met u maken, het gebruik van de wijkgebouwen met u in kaart brengen en (vervolg)afspraken met u maken over het gebruik van de wijkgebouwen na 1 juli 2012. Hiervoor willen wij u ook een uitnodiging sturen voor een informele bijeenkomst met PIT010. Daarnaast willen wij u ook in contact brengen met de beheerder of buurtcoach die voor u het aanspreekpunt gaat worden.

Om dat te kunnen doen hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u het formulier dat u hier kunt downloaden volledig invullen en retourneren naar PIT010? Wij nemen dan contact met u op. Bedankt alvast!

Retouradres formulier:
PIT 010 IJsselmonde
Postbus 829
2501 CV Den Haag

Inwoners van IJsselmonde
Inwoners van IJsselmonde kunnen vanaf 1 juli bij PIT 010 terecht op het gebied van welzijn, hulp en om actief te worden in de wijk. Daarbij gaat PIT 010 uit van de eigen kracht en het talent van mensen. PIT 010 is een dochteronderneming van Aafje thuiszorg huizen zorghotels en Wmo-organisatie B&A. PIT 010 is geen onbekende; de organisatie is sinds begin dit jaar ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnswerk in Charlois zuid.

#Nieuwwelzijn in IJsselmonde
PIT 010 zet in op het stimuleren, verbinden en benutten van sterke sociale en professionele (wijk)netwerken. Ook wil PIT 010 de zelfredzaamheid van mensen bevorderen door het versterken van de eigen kracht en fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast worden inwoners ondersteund die vragen hebben over administratie, financiën en later ook juridisch. Vrijwilligersinzet wordt gestimuleerd en jongerencoaches begeleiden jongeren met vragen of werk, opleiding en vrijwillige inzet. Gezinnen kunnen bij PIT 010 terecht voor vragen over opvoeding, gezin en relaties. Tot slot focust PIT 010 zich op ondersteuning op het gebied van algemene dagelijkse levensvaardigheden, wonen en mobiliteit met de ontwikkeling van wijkcoöperatie met bijvoorbeeld was- en strijkservice en maaltijdservice.

Samenwerking
PIT 010 heeft een regiefunctie en zal in IJsselmonde met diverse maatschappelijke organisaties samenwerken. Ergo Control, House of Hope, Thuis Op Straat (vanaf 2013) en Youth for Christ zijn aangetrokken voor de uitvoering van specifieke deelopdrachten. Daarnaast werkt PIT 010 samen met ketenpartners zoals Vraagwijzer, Werkplein, Sociaal Raadslieden, GGZ en (ouderen)zorgorganisaties en het Jongerenloket.

Contact
Info@pit010.nl

Chat openen