Bergsonstraat en Stuart Millstraat eindelijk eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer Bergsonstraat Stuart Millstraat in Lombardijen
De Paus Joannesschool, bewoners van de Bergsonstraat en Stuart Millstraat in Rotterdam-Lombardijen zijn blij dat deze straten eindelijk eenrichtingsverkeer zijn geworden.

De gemoederen liepen soms hoog op als de kinderen naar het schooltje werden gebracht. Via beide straten kwamen ze hun kroost brengen, en dat ging niet altijd even soepel. De straten zijn daar niet al te breed zodat het moeite kost elkaar te passeren.


Na diverse klachten werd er door Stadsbeheer gehandhaafd dat ouders hun kinderen best een stukje konden laten lopen. Maar omdat er geen inrijverbod gold, was het dweilen met de kraan open.

Er zijn nu borden geplaatst. Men kan nu alleen nog maar via de Bergsonstraat naar de Paus Joannesschool en via de Stuart Millstraat de wijk verlaten. Op deze manier hoopt de omgeving verlost te zijn van bovengenoemde ergernissen.

Chat openen