Alcoholverbod rondom winkelcentrum Keizerswaard wordt uitgebreid

Alcoholverbod rondom winkelcentrum Keizerswaard wordt uitgebreid
De gebiedscommissie IJsselmonde heeft enige tijd geleden aan de gemeenteraad geadviseerd het alcoholverbod rondom Keizerswaard uit te breiden. Dit na klachten van omwonenden en gebruikers van het park aan de kant van de Groeninx van Zoelenlaan.


Dit advies is overgenomen en het verbod zal binnenkort in werking treden. Als voetnoot staat er in het advies bij dat er op wordt toegezien dat het nuttigen van alcohol zich niet verplaatst naar elders in het park of de wijk. Dit ‘waterbedeffect’ zien we ook na de invoering van betaald parkeren, het probleem verplaatst zich naar elders.

Het alcoholverbod geldt tot 1 januari 2022, daarna wordt geëvalueerd of de grootte van het gebied gehandhaafd blijft of dat een verbod kan worden ingetrokken. Eerder werd het Spinozapark al tot verboden gebied verklaard voor het nuttigen van alcoholhoudende dranken.

Chat openen