AED voor Volkstuinvereniging Van Brienenoord IJsselmonde

Volkstuinvereniging Van Brienenoord ontving uit handen van portefeuillehouder Norbert Swaneveld een AED. Deze Automatisch Externe Defibrillator (AED) zorgt voor directe hulp bij een hartstilstand.

Op steeds meer plekken waar veel mensen komen, zijn AED’s beschikbaar. Een AED vergroot de overlevingskansen aanzienlijk. Hoe sneller de reanimatie (beademen en hartmassage) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter zijn de overlevingskansen.

Het slachtoffer kan door de AED gered worden voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. De deelgemeente IJsselmonde stimuleert de plaatsing van AED’s en streeft naar een breed netwerk in IJsselmonde. Het afgelopen jaar stelde de deelgemeente voor de aanschaf van AED’s al subsidies beschikbaar aan diverse verenigingen en organisaties. Met de overhandiging van de AED aan Volkstuinvereniging Van Brienenoord is een breed netwerk aan AED’s in IJsselmonde weer een stap dichterbij.