Aanvang herinrichting Huniadijk hoogstwaarschijnlijk vierde kwartaal

Herinrichting Huniadijk hoogstwaarschijnlijk vierde kwartaal 2021
Hoogstwaarschijnlijk in het vierde kwartaal zal begonnen worden met de herinrichting van de Huniadijk en alle zijstraten daarvan. Er zijn een aantal voorlichtingsavonden geweest, maar daar kwamen maar een paar mensen op af.

Dat is jammer, want u als bewoner van de Huniadijk of zijstraten had hier invloed op kunnen uitoefenen. Er staat namelijk een hoop te gebeuren. Bewoners met een tuin zullen dit zeker gaan merken door het flink ophogen van de grond. Het gaat om de volgende straten: Huniadijk (uiteraard), Kerstendijk, Averdijk, Huigendijk, Leppedijk, Bermdijk, Lodijk, Koppeldijk, Erfdijk.


Lees ook: Meedenken over het ontwerp herinrichting Huniadijk

Toch waren er enkele ideeën door bewoners ingebracht, waaronder meer speelplekken voor jonge kinderen of plekken voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld op braakliggende stukken.

Uitgangspunten herinrichting Huniadijk

  • overal 30 km/uur
  • verbinden groene routes met veiligere oversteekplaatsen
  • eenrichtingsverkeer in de zijstraten
  • bredere stoepen
  • herkenbare ingangen dwarsstraten door bijzondere bomen
  • grotere pleintjes door ze te verbreden

Eind van het jaar zal begonnen worden met het rooien van enkele bomen. Voor die tijd zullen bewoners op de Huniadijk en zijstraten nog verder geïnformeerd worden. Op de website van de gemeente Rotterdam vindt u meer informatie.